Dropshot Teknik!

1 "Shaking"

Skak eller rusktekniken fungerar bra när det finns mycket gräs eller växtlighet på botten. Justera längden mellan sänket och betet så att betet befinner sig strax ovanför växtligheten. Kasta ut riggen där ni tror att fisken befinner sig. Spänn upp linan mot sänket, för spöt sakta snett uppåt eller åt sidan med små skakningar utan att flytta sänket för mycket. Eftersom jiggen har en mycket liten vikt i vattnet rör den sig vid minsta rörelse av spöt. Avlånga sänken fungerar bäst till denna teknik.

 

 

 

 

 

 

 

2 "Swimming"

Med den här tekniken kan jiggen fiskas som en vanlig jigg. Sänket kan lyftas och sänkas från och till botten med varierande hastighet. Den här tekniken passar bäst på djupare vatten med flata bottnar

 

 

 

 

 

 

 

 

3 "Freezing"

Många fiskare tror att jiggen endast är attraktiv för fisken när den fiskas aktivt. Detta stämmer inte alltid. Vid dropshotfiske kan det ibland vara mycket effektivt att låta jiggen stanna och vara där en stund utan att man rör den. Strömmen eller vattnets rörelse gör att jiggen får en liten rörelse som ibland kan vara mycket effektiv. Prova, resultatet kan bli överraskande.

 

 

 

 

 

 

 

4 "Dragging"

Detta är perfekt i kombination med "Shaking" och "Freezing". Man drar sänket efter botten utan att få slaklina. Det kan vara mycket effektivt att göra små knyckar då och då men se till att linan hela tiden är spänd för att kunna känna minsta lilla napp. Den här metoden är effektiv vid sökande av fisk.

 

 

 

 

 

 

 

5 "Dropping"

Här höjer man jiggen och låter den sjunka tills sänket når botten. Det här kan göras under hela intagningen av betet vid kast. Det kan också vara effektivt att utföra detta på ett och samma ställe där man vet att det finns fisk. Variera då höjningen av betet. Fisken tar ofta när det sänkes ner.