Kroppshackel krysslindat

 

Kroppshackel förekommer mest på våtflugor, men även en del torrflugor. Det vanligaste sättet att linda kroppshackel, både när det gäller våt- och torrflugor, är att linda hacklet bakåt och fästa det genom att krysslinda framåt med någon form av ribbing.

Det gäller att välja ett hackel som har rätt tapering och ger flugan en snygg balans. Det högra hacklet har dels för långa fibrer, men också en omvänd tapering, vilket är vanligt på framförallt saddlehackel. Dvs fibrer är jämnlånga eller blir t o m längre ju närmare spetsen på fjädern man kommer. Det vänstra hacklet däremot har en jämn och fin tapering.

Rensa rent de nedersta luddiga fibrerna och fäst in fjädern på samma sätt som när du lindar ett traditionellet fronthackel, med den glansiga sidan uppåt.

Res fjädern vinkelrätt mot krokskaftet och börja linda bakåt. Lägg gärna ett helt varv framför kroppen innan du börjar linda bakåt. Linda sedan hacklet i jämna varv bakåt, 4-6 varv.

När du kommit bak till änden av kroppen lägger du ribbingen över hackelspetsen och börjar linda den framåt. Vicka ribbingen lilte i sidleds när du lindar, så du bara binder ner stammen med ribbingen.

Fortsätt ända fram till ögat och fäst in ribbingen med tråden och klipp av. Du har nu fått ett snyggt kroppshackel, som också är säkrat extra mycket genom att ribbingen låser fast stammen hela vägen utmed kroppen. Ett mycket hållbart sätt att förse flugan med kroppshackel.