Kroppshackel lindat utmed ribbingen

 

Det traditionella sättet att linda ett kroppshackel var att linda hacklet utmed ribbingen. Det ger ett lite snyggare utseende, men är lite mer omständligt och blir inte lika hållbart som att krysslilnda ribbingen.

Välj ut ett lämpligt hackel och res upp fibrerna. När du bundit flugan så långt att du fäst in ribbingen är det dags att fästa in hacklet. Det här sättet att binda kroppshackel på gäller framförallt om man binder tradtionella laxflugor och då skall hacklet börja vid andra ribbingvarvet om inget annat anges. Provlinda ribbingen och fäst in hacklet på skaftets undersida där det andra ribbingevarvet kommer ligga.

Gör klart underkroppen och fäst in kroppsmaterialet. Det kan vara lite trixigt att linda kroppen med ett hackel i vägen, men när du kommer bak till där hacklet är fäst, kan du vika fram fjädern och skjuta upp den under tråden, sä fjädern är ur vägen när du fyller ut kroppen bakåt. När du sedan går fram igen är det bara att lossa fjädern och vika bak när du kommer så långt.

Fäst in kroppsmaterialet när kommer fram, men klipp inte av änden helt och hållet. Då vi fäst in fjädern i spetsen, finns en risk att fjädern går av när vi ska linda hacklet, och då är det enklare att lossa tråden och linda upp kroppsmaterialet och fästa in ett nytt hackel om man sparat en bit av materialet.

Linda ribbingen i jämna varv framåt och se till att det andra varvet går tätt intill där hacklet är fästat. Spara även här en del av änden när du fäster in ribbingen.

Res nu upp fjädern försiktigt och stryk fibrerna bakåt samtidigt som du lindar hacklet framåt. Se till att hackelstammen ligger tätt intill ribbingen. Det blir snyggare om hacklet ser ut att komma från ribbingen, men flugan blir också mer hållbar om hacklet går tätt intill ribbingen då den skyddar stammen mot vassa fisktänder.

Linda hacklet ända fram och fäst in. Nu kan du klippa av alla ändar och färdigställa flugan.