Torrflugehackel traditionellt

 

Till torrflugor används alltså tupphackel av bästa kvalitet. Välj ut en fjäder med rätt fiberlängd, dvs ca 1-1,5 ggr krokgapet. Detta för att flugan skall stå på rätt sätt på vattenytan.

Rensa bort allt ludd och fibrer med bistrålar som fjädern på bilden visar.

Fäst in hacklet med den glansiga, konkvexa sidan av fjäder utåt. Fäst in precis där fibrerna finns kvar på stammen. För att hacklet ska lägga sig jämnt och inte vrida sig, är det viktigt att man byggt upp ett jämnt underlag med bindtråden.

Linda fram tråden till ögat och börja linda hacklet. Se till stammen inte är vriden och att fjädern lindas med den glansiga sidan framåt. Lägg varven tätt intill varandra, utan att korsa varandra. Om man lindar hacklet kors och tvärs är risken stor att man bryter eller lindar fast fibrerna på fel sätt och att hacklet inte står ut från kroken som man önskar.

Fäst in fjäderspetsen när du kommer fram till ögat. Klipp av stammen och avsluta flugan.

Om man inte korsat hackelvarven skall man nu ha en fluga med ett tätt hackel där alla fibrer står vinkelrätt ut från krokskaftet och hjälper till att hålla flugan flytande på ytspänningen.