Torrflugehackel uppbundet

 

 

Ibland vill man vara helt säker på att torrflugan landar rätt på vattnet, särskilt när man fiskar lite lugnare strömmar eller i stilla vatten. Då finns det ett par tekniker för att få flugan att flyta väl, men ändå alltid landa på rätt sätt. En teknik är att binda upp hacklet. Linda hacklet på vanligt sätt, men avsluta inte och klippa av tråden. Dela på hackelfibrerna på flugans undersida, som bilden visar.

Dra ut tråden nedåt och för försiktigt upp den på flugans bortre sida under hackelfibrerna och försiktigt upp bakom hacklet och över krokskaftet, ner på den hitre sidan, precis som bilderna visar.

Vik nu fram tråden på den hitre sidan, utan att sträcka alltför hårt. Lägg tråden över krokskaftet, löst, och lägg ett par extra varv för att säkra.

Om du gjort rätt skall det förhoppningsvis se ut som bilden visar. Det kräver lite träning så man inte drar för hårt när man för bindtråden under hacklet. Fibrerna får nämligen inte peka uppåt för mycket, då flugan kommer ligga för djupt i vattenytan eller kanske t o m sjunka igenom ytspänningen.

Här är bindtrådens väg sedd underifrån.

En fluga bunden på detta sätt landar alltid på rätt sätt och ger ett mycket insektslikt avtryck på vattenytan.