Torrflughackel Parachutelindat

 

Fallskärmshackel, eller Parachute-hackel, är ett annat sätt att få torrflugan att ligga rätt i vattnet. Detta sätt att binda hacklet på är väldigt populärt på kläckare och andra imitationer som skall ligga djupt i ytfilmen.

Ofta används hår eller garn som vinge, där man sedan lindar hacklet runt. Börja med att fästa in en bit garn. Den kan vara längre än den färdiga vingen, då man alltid friserar vingen till rätt längd när flugan väl är färdig.

Vik upp vingen och linda ett antal varv framför vingen. Klipp av resterna och bind ner dem med tråden.

Håll i vingen och lägg tråden försiktigt runt vingen ett antal gånger. Kan vara lite svårt i början och varven vill gärna glida av om man inte håller rätt spänning i tråden när man lindar. Det underlättar dock avsevärt om man har en bas av bindtråd när man sedan skall linda hacklet.

Nu kan man gå bak och fästa in ev stjärtspröt och bygga upp kroppen på flugan.

Rensa en hackelfjäder som vanligt. Fäst in den med den glansiga sidan uppåt, precis bredvid vingen. Säkra stammen och klipp av. Bygg nu upp en thorax med dubbing, herl eller garn, inna hacklet lindas.

Linda hacklet runt vingen i jämna varv. Se till att försöka lägga varje varv under det förra. 3-4 varv räcker. Håll upp fibrerna i fram mot vingen och fäst in hacklet framme vid ögat.

Gör ett huvud och avsluta flugan. Dra lite i hackelfibrerna så de ligger så vinkelrätt ut från vingen som möjligt.