Check-nymf dubbing

 

Checknymffisket har rönt en ökad popularitet i Sverige på senare år. Detta har medfört att ett antal nya material och krokmodeller har dykt upp på marknaden. För att möte efterfrågan har Fly-Dressing i sitt sortiment ett antal dubbingprodukter, särsklit lämpliga till dessa flugor.

 

Czech-Nymph Dubbing

czeck nymph body dubb olive

Påminner mycket om UV Prism dubbingen, med naturdubbing mixad med flshfibrer. Ett mycket lättdubbat material, som lämpar sig mycket bra, inte bara till Czechnymfer, utan också andra större nymfer och puppor.

 

Hot Spot

uvpink

Detta material består av glittriga syntetfibrer och är tänkta att dubbas som små huggpunkter för fisken. Bind in en liten kula av den här dubbingen mitt på den krökta Czechnymfen eller som thorax på Jig-nymfen. Grymt effektivt!

 

 

Tri-Color Brush

tri color dubb brush

Detta är färdigdubbade, tvinnade kopparöglor. På varje "borste" finns 3 typer av dubbing; kroppsdubbing, hotspot och thorax. Då trådarna är dubbade på samma sätt i båda ändar, kan man om man binder mindre flugor, klippa av tråden på mitten och du får kropp till 2 flugor.