Fjädervingar
Buntvingar

 Till skillnad från Quillvingarna, så binds sk buntvingar av fjäderfibrer som har liten eller ingen förmåga att gifta ihop fibrerna. Som t ex flugor med fibrer från and-flankfjädrar eller påfågelherl, som nedanstående flugor är exempel på.

quilldun peacockalexandra

Flankfjädrar har fibrer som hakar ihop lite grann, men sitter inte ihop lika bra som fibrer från ving och stjärtfjädrar. Här nedan syns några exempel på olika andfjädrar som är vanliga till vingar på flugor. Gemensamt för fjädrarna är att de är vattrade med ränder i olika tydllighet och skärpa. Fungerar både som vingar på våt- och torrflugor.

 

Från vänster: Gräsand sidfjäder (Grey Mallard), Gräsand Skulderfjäder (Bronze Mallard), Flankfjäder från Brudand (Woodduck) och flankfjäder från Kricka (Teal).
flankfjädrar

När man skall binda in en buntvinge av fibrer från dessa fjädrar, kan man givetvis klippa av en bunt och binda in. Ett annat sätt, som oftast ger en snyggare vinge är att vika ihop sin vinge. Res upp fibrerna från fjäderstammen som bilden visar.

Klipp av en bred bit.

Vik in en ändan mot mitten.

Och vik sedan in den andra ändan mot mitten, så du får en sektion fast i 3 lager.

Sen är det bara att binda in på ungefär samma sätt som med en quillvinge. Skillnaden här är att man inte behöver vara lika noga med att vingen inte får vika sig.

När det gäller torrflugvingar, så binds även dessa in som med quillvingar. Spetsarna pekandes framåt och res upp genom att lägga bindtråden framför vingen.

Men för att få 2 vingar, delar man helt enkelt på bunten och krysslindar emellan för att få 2 separata vingar. Den här vingtypen på torrflugor är vanligast på amerikanska sk Catskill-torrflugor.

Sektioner från flänkfjädrar används också i de flesta fulldressade laxflugor. Då som yttervinge och tak. Till yttervingar är det oftast sektioner från Teal, Wigeon och/eller Barred Woodduck (se bilden nedan) som används. Dessa sektioner skall då ligga utanpå huvudvingen och delvis täcka denna.

blackwhitesummerduck

För att få fibrerna och sektionen att följa vingen och inte peka åt ett antal håll, bör fibersektionen förberedas lite. I exemplet använder vi de SvartVit-randiga fjädrarna från Woodduck. Dessa fibersektioner ger ett väldigt typiskt och iögonfallande intryck på flugan.

Klipp ut en sektion på ca 10-15 fibrer. Om man skall göra en yttervinge av två eller fler olika material, klippeman ut färre fibrer av varje och gifter ihop sektionerna innan de prepareras.

Håll i spetsarna med ena handen och stryk/dra försiktigt fibrernas rotändar nedåt, som bilden visar.

Om man stryker fibrerna nedåt ett par gånger, kommer sedan sektionen få den form som bilden visar.

Detta gör att yttervingen lägger sig utanpå huvuvingen, men följer huvudvingens böjning och ger flugan ett mer stilfullt utseende.

De flesta klassiska laxflugor föreskriver dessutom sektioner av Bronze Mallard i vingen. Dessa sektioner skall bindas in sist och skall ligga som ett tak utanpå och ovanpå vingen. För att få Mallarden att följa vingen och böja sig som man vill är det viktigt att hitta fjädrar med tillräckligt långa fibrer och där man kan använda den del av vingen där fibrerna har grå rotändar. Det är nämligen dessa rotändar som är möjliga att böja. Den bruna spetsen är alldeles för styv och kommer bara att spjärna emot.

När man böjt mallard-sektionen som visades ovan med Woodducken, lägger man sektioerna ovanpå vingen och binder in dem som bilden visar. Bind in en sektion i taget och se till att de täcker vingens överkant ordentligt.

Påfågelherl i vingen

I vissa mönster ingår fibrer från Påfågelns stjärtfjädrar. Dessa fibrer gifter inte ihop överhuvudtaget och kan dessutom vara lite motsträviga att få på plats på ett snyggt sätt. Det finns 2 olika typer av stjärtfjädrar; Ögonfjädrar och Stjärtsvärd- Ögonfjädrarna är de iögonfallande fjädrar, men fibrer utmed stammen och en stor ögonfläck längst upp. Dessa fjädrar används oftast för att binda herlkroppar, då fibrerna ger en borstig och gnistrande kropp på flugorna. Stjärtsvärden sitter utmed stjärtens kanter och bildar en "ram" runt den gnistrande stjärten när hanen fäller upp sin stjärt för att imponera på sin omgivning. Dessa fjädrars fibrer är lite kortare och grönare till färgen och förekommer i en del mönster som vingar, som t ex våtflugan Alexandra här nedan.

peacockalexandra

För att få en snygg vinge på Alexandra, behöver man ett par, alltså en fjäder från stjärtens vänstra och högra sida. Lyckligtvis sölja dessa fjädrar allra oftast i par.

påfågelsvärd

Anledningen till att vi måste ha fibrer från båda sidor är att de har en böjning som gör att vi måste ha fibrer från båda sidor, så att fiberspetsarna kan mötas på samma sätt som när vi sätter ihop sektioner till quillvingar. Klipp av några fibrer från en sida och bind in och upprepa sedan med fibrer från andra sidan. Är vingen för tunn, kan man bättra på med ytterligar fibrer på båda sidor. Med lite övning går det att få till en vingen, där fibrerna inte spretar åt alla håll, utan ger ett snyggt och välbundet intryck.

påfågelsvärd

Jag skrev ovan att herlen från ögonfjädrarna oftast används till kroppar, men på senare år har dessa herl blivit allt populärare som horn ovanpå hårvingar på tubflugor. Framförallt färgade herl har blivit väldigt populärar. De bästa herlen till detta sitter längst upp, närmast "ögat" på fjädern, så mitt råd är att köpa ögonfjädrarna om möjligt. De går dock att få till horn av buntade herl, om man tar till ett enkelt knep.

påfågelherl

I de allra flesta fall kommer hornen att sticka upp från vingen som bilden visar om jag inte har tur och hittar de perfekta herlen till just den här vingen.

Anledningen till att herlen sticker ut som bilden ovan visade, är att herlet är för rakt och kommer då att lyftas upp av vingen och peka upp istället för att följa vingen.

Om man vill få till fibrer med rätt böjning kan man ta till ett enkelt knep. Mät in fibern och kolla var det ligger emot vingen. Dra försiktigt herlet mellan tummen och pekfingret, mot tummens nagel, där du vill ha böjningen.

Om du gjort rätt och inte tagit i för mycket, kommer du få en svag böjning på rätt ställe.

Vilket i sin tur medför att herlet kommr följa vingen och ligga ovanpå utan att spreta ut på ett alltför iögonfallande vis. Gör likadant med resterande fibrer och du får ett snyggt "tak" på din hårvinge.