Hjorthår

 

Att binda flugor med hjorthår kan ibland anses som ett av de svårare momenten inom flugbindning, men som med det mesta inom flugbindningen handlar det om att välja rätt material och använda rätt teknik och med lite övning är det ingen omöjlighet att binda snygga täta hjorthårsflugor.

Anledningen till att man använder hjorthår på sin fluga är dels för att bygga volym, som är fallet hos Muddlerflugan (nere t v), där huvudet skall hjälpa till att imitera en liten amerikansk bytesfisk, som har ett kraftigt huvud. Men också för att utnyttja de ihåliga hjorthårens flytförmåga, vilket är fallet för Streaking Caddis (nere t h)

  

När man pratar om hjorthår, menar man ofta lite slarvigt allt hår från hjortdjur och i en del fall har de liknande egenskaper, men det gäller att välja rätt hår till rätt fluga. På bilden nedan visas 5 olika typer av "hjorthår"; Överst t v Antilop, i mitten Hjort, t h Rådjur (vinterpäls). Under t v Coastal deer och t h Rådjur (sommarpäls).

De 2 undre hårtyperna lämpar sig inte för det vi kallar hjorthårsflugor, då de inte är lika ihåliga som de övre och därmed inte reser sig upp på önskat sätt. Om vi jämför de övre skinnen kan man grovt sett dela in dem enligt följande; Antilop har överlägset bäst flytförmåga men är ofta slitet i spetsarna och passar därför bäst till flugor som har spunnet hjorthår som kropp (t ex Goddard Caddis). Äkta hjorthår, som det i mitten passar allra bäst till flugor av muddlertyp, då det är något längre men kanske inte har den bästa flytkraften. Och slutligen, vinterpäls från vårt nordiska Rådjur lämpar sig alldeles utmärkt till Streaking Caddis-flugor, tack vare jämna och fina spetsar och utmärkt flytförmåga.

olika hjorthår

Att det skiljer mellan olika hår ser man om vi jämför vinter- och sommarpäls från Rådjur. Den vänstra biten kommer från vinterpälsen som är längre och mörkare, men där varje hårstrå dessutom är tjockare och luftfyllt. Det grövre håret ger en tätare päls och luften i strået isolerar och håller värmen. Till skillnad mot sommar pälsen som är kortare och tunnare. Det är den tjockare vinterpälsen som ger täta och snygga hjorthårsflugor, medan sommarpälsens hår passar bättre till flugor som t ex Elk Hair Caddis eller som torrflugevingar med parachutehackel.

rådjur sommar vinter

Att använda vinterpälsen kan ibland vara lite knepigt, då en del skinn innehåller en hel del underull, som du kan se på bilden här nedan. För att få håret att resa sig bättre när man binder med hår från en sådan här skinnbit, behöver man rensa bort ullen från hårbunten. Detta gör man enklast genom att med en nål eller liknande, försiktigt peta ut ullen innan man binder in hårbunten. Annars kommer underullen hålla fast stråna och du kommer inte få ett jämnt och snyggt fördelat huvud eller kropp.

underull

För att lyckas med hjorthår är det inte enbart hår av god kvalitet som behövs. Det gäller även att använda rätt bindtråd. Tråden måste vara något grövre och starkare än vanlig bindtråd, så att man kan dra åt ordentligt, så att håren reser sig upp. Men samtidigt får tråden inte vara för tunn, så den skär av de sköra stråna. Lämpliga trådar är; RST:s Kevlartråd, Danville's Monocord B eller Dynematråd som t ex UNI-cord. Kevlartråden och Danville's tråd är lite förvaxade, vilket gör att de biter fast lite, i både krokskaft och hår, medan UNI-corden är starkare än de övriga två. Ett tips när man använder UNI-corden, är att lägga en droppe superlim på krokskaftet innan man fäster tråden, då den annars lätt snurrar runt och glider på skaftet.

bindtrådar

Nu är det ju inte bara själva bindtekniken som avgör om du skall få ett snyggt slutresultat nrä du jobbar med hjorthår. Det gäller dessutom att trimma huvudet eller kroppen på rätt sätt och då är en vass och spetsig sax ett ovädrerligt redskap. Från Dr Slick kommer en sax som är väldigt lämplig för ändamålet. Hair Scissors 4,5" är likt andra saxar från Dr Slick av högsta kvalitet när det gäller design och skärpa.

hjorthårssax

Men här har eggen dessutom en svag tandning, vilket hjälper till när man skall klippa hår, som annars lätt glider undan när man skall klippa. Den tandade eggen får ett bättre bett om håret och är därför ett utmärkt hjälpmedel när man klipper hår.

hjorthårssax närbild

Om man tittar i äldre flugbindningsböcker får man nästan lika många olika bindtekniker för att binda hjorhår som det finns författare. "Bind på bar krok"
"Bind in flera buntar" osv, bindtips som definitivt inte gjorde hjorhår enklare att använda.

Vi avslutar en Streaking Caddis med att binda in hjorthår enligt en lite enklare metod. Lämna tillräckligt med utrymme för att binda in hjorthår som skall imitera vinge och flugans framkropp. Lägg ett lager bindtråd på krokskaftet, använd gärna en förvaxad tråd för bättre grepp.

Klipp av en bunt hår, i det här fallet hår från vinterpäls från rådjur. Lägg bunten i en stacker, om du vill ha helt jämna spetsar. Mät in bunten så att vingen sticker ut ett par mm bakom krokböjen.

Byt grepp och lägg 1 1/2 varv med bindtråden och dra åt.

Lägg ett varv till och dra åt, så att håren reser sig rakt ut. Lägg ytterligare något varv och dra och fortsätt linda tråden framåt genom håret, samtidigt som du drar åt. På detta sätt säkrar du huvudet, samtidigt som du sprider håren runt krokskaftet.

Avsluta flugan med att göra ett litet huvud av tråden och avsluta.

Börja friseringen med att klippa av håret på undersidan.

Fortsätt att forma huvudet genom att klippa håren bakifrån. Börja med att klippa till formen lite grovt och finklipp sedan alltmer. Det är lättare att komma åt håren om du klipper bakifrån och får därigenom fram den rätta formen.

På torrflugan Goddard Caddis, används hjorthår för att imitera vingen, men i det här fallet som siluett. Alltså binder man in hjorthåret i buntar utmed hela kroppen. Det allra bästa håret till den här flugtypen är Antilophår, som har bäst flytförmåga av de olika hjorthåren och eftersom håret trimmas helt runt om, spelar det mindre roll att spetsarna på antilophår ofta är slitna och spruckna.

För att få riktigt täta och snygga kroppar på dessa flugor, kan en sk Hair Packer vara ett bra hjälpmedel. Det är en metallklämma, där ändarna är försedda med ett spår, lagom stort för att nå runt krokskaftet. När man bundit in en hårbunt, tar man Packern och pressar den bakåt mot föregånde bunt och får på detta sätt en hjorthårskropp utan mellanrum.

hairpacker

hairpacker närbild