Börja Binda Klassiskt Steg 2: Black & Orange del 1

Black & Orange del 2 -> 

 Black & Orange

Krok: Partridge Bartleet CS10/1 alt CS10/3 + gut, stl 2-3/0
Tråd: Danville Flymaster Light Yellow alt vit + UNI 8/0 Svart
Tag: Fin oval Guldtinsel och Gul floss
Stjärt: Topping, Pärlhöna och Scarlet Ibis (sub)
Kropp: Svart säl
Ribb: Med Oval Silvertinsel
Kroppshackel: Orange, tupp alt Schlappen
Fronthackel: Nötskrika (sub Blå Pärlhöna)
Undervinge: Tippet back-to-back
Vinge: Röd och Grön Svan (sub Kalkon) Guldfasanstjärt (sub Kalkon alt Argus)
Yttervinge: Brun Mallard
Horn: Blå & Röd Ara, alt Blå & Gul Ara

 Flugbindare: Håkan Karsnäser

 

1. Krok: Partridge Bartleet CS10/1 alt CS10/3 + gut, stl 2-3/0 Tråd: Danville Flymaster Light Yellow alt vit + UNI 8/0 Svart Tag: Fin oval Guldtinsel och Gul floss Stjärt: Topping, Pärlhöna och Scarlet Ibis (sub) Kropp: Svart säl Ribb: Med Oval Silvertinsel Kroppshackel: Orange, tupp alt Schlappen Fronthackel: Nötskrika (sub Blå Pärlhöna) Undervinge: Tippet back-to-back Vinge: Röd och Grön Svan (sub Kalkon) Guldfasanstjärt (sub Kalkon alt Argus) Yttervinge: Brun Mallard Horn: Blå & Röd Ara, alt Blå & Gul Ara

steg 1


2. Till denna fluga använder vi en sk Blind Eye Krok. Den har inget smitt öga, utan här binder vi in en bit Silkesgut, som man gjorde för i tiden. Fäst in tråden längst fram på skaftet.

steg 2


3. Klipp av en bit gut, ca 1,5-2cm är lagom. Böj den runt ett runt verktygsskaft eller röret på trådrullehållare. Bind in skänklarna på skaftets undersida. Säkra med en droppe superlim.

Steg 3


4. Linda tråden bakåt mot krokböjen. Inte heller denna fluga har kropp av floss eller tinsel, så vi behöver därför inte vara så jättenoga med jämna varv eller att tråden skall tvinnas upp så den lägger sig platt. När vi kommer till i höjd med krokspetsen binder vi in en bit fin oval guldtinsel, en dryg dm. Bind in den på krokens undersida och linda fast den med jämna varv ner över böjen. Då en del av tagen skall vara floss är det nu väldigt viktigt att varje varv läggs intill varandra och att tråden lägger sig flat mot kroken. Bind fast tinseln till i höjd med hullingen och linda ett par täta varv ett par mm upp.

steg 4


5. Linda tinseln i 4-5 täta varv. Fäst in på krokens undersida, precis bredvid tinseln som vi band fast ned mot tagens ände. Linda nu fast tinseln upp mot i höjd med spetsen, hela tiden utmed den första tinselnänden. Jämna varv är A och O, då vi sedan skall linda floss.

steg 5


6. Klippa nu av en bit gult floss, ca 15cm. Jag använder Danvilles 4-trådiga, eller i vissa fall UNI-floss. Detta är syntetfloss och inte äkta vara, men det är lättarbetat, billigt och har en fanatstisk lyster. Fäst in en av trådarna på krokens ovansida.

steg 6


7. För att skydda de ömtåliga flosstrådarna och för att behålla lystern är det viktigt att vara ren och torr om händerna. Jag använder alltid silkeshandskar när jag lindar floss, då resultatet blir allra bäst. Tvinna upp flossen så den lägger sigg platt och linda bakåt mot tinseln i jämna varv. Vänd och linda upp, i jämna platta varv och fäst in på samma ställe.

steg 7


8. Har man nu varit noga med att lägga bindtråden jämnt innan man lindar flossen, kommer du nu ha en slät och fin tag. Du kan släta ut lite små knöligheter med ett runt verktygsskaft eller en sk Burnisher, som slätar ut en del om man stryker försiktigt utmed den lindade flossen.

steg 8


9. Välj nu ut en lämplig fjäder till stjärten. Kom ihåg råden under Namsen. Faktum är att det är av yttersta vikt att välja rätt fjäder till stjärten. Den avgör det mesta av hur den färdig flugan skall se ut. En för lång och låg fjäder, ger en fluga med lågt utseende och lång vinge. En kort och hög stjärt ger en fluga med hög och kort vinge. Platta stammen och bind in framför tagen.

steg 9


10. Tag nu en pärlhönsfjäder och Ibis-sub (hönssaddle). Klipp av en bunt fibrer och bind in som veiling på stjärten (se Namsen).

Steg 10


11. Linda nu fram tråden till ändarn på guten. Klipp av en dryg dm med oval Silvertinsel. Fäst in på krokens undersida och linda fast utmed undersidan, hela vägen tillbaka till stjärten.

Steg 11


12. Nu ska vi välja ut en lämplig fjäder till kroppshackel. Jag använder som sagt helst Schlappenfjädrar som hackel på mina flugor. Nackdelen med Schlappen är att stammarna ofta är väldigt tunna, så man får vara väldigt försiktig så man inte rycker av dem. Sen är det inte alla fjädrar i bunten som har rätt längd och tapering för laxflugor. Titta på fjädrarna på bilden. Den vänstra har en väldigt brant tapering, där fibrerna snabbt ökar i längd. De här fjädrarna är mest lämpade som fronthackel. Den högra fjädern däremot, har kortare fibrer och en långsammare tapering. Den här fjädern är perfekt som kroppshackel.

Steg 12


13. Håll fjädern längst ut i spetsen. De första fibrern på första hackelvarvet, skall nå knappt halvvägs ned i krokgapet. Res upp fibrerna försiktigt. Håll i spetsen och sträck fjädern, samtidigt som du stryker fibrerna bakåt, på båda sidor av stammen. Detta kallas att dubblera hacklet och gör så att fibrerna lättare lägger sig bakåt när man lindar hacklet.

Steg 13


14. Kroppshacklet skall alltid lindas från andra ribbingvarvet, om inte annat anges. Provlinda därför ribbingen och märk ut varv det andra varvet kommer ligga, krokens undersida. Här skall vi nu binda in kroppshacklet, i spetsen.

Steg 14


15. Vaxa nu tråden och dubba en jämn, snygg kropp med det svarta Sälhåret.

Steg 15


16. Som med Namsen är det bra att låta kroppen smalna av även framåt. Lämna lite mer plats än på förra flugan, då vi skall binda in undervinge, huvudvinge, yttervinge och fronthackel.

Steg 16


17. Linda nu ribbingen i 5 jämna varv framåt och fäst in. Se till att det andra varvet lägger sig precis framför där kroppshacklet sticker ut från kroppen. Klipp inte av änden av tinslet än. Om hackelspetsen går av, så kan man linda upp ribbingen och kroppen och fästa in ett nytt hackel och göra om.

steg 17


18. Linda nu hacklet försiktigt framåt. Stryk fibrerna bakåt och lägg hackelstammen tät mot ribbingen, så den nästan döljs av silvret. Fäst in och klipp av hacklet och ribbingen.

steg 18


19. Stryk nu ned fibrerna så att de bara sticker ut på krokens undersida och lite åt sidorna. Om det är lite fibrer som inte vill ligga på plats, kan man försiktigt och med en spetsig pincett, dra loss fiber för fiber. Men var försiktig, särskilt när du närmar dig spetsen. Varje fiber du rycker bort, river med lite av stammen, som då blir ännu tunnare. Det är lätt att om man är för oförsiktig, rycka av hacklet och man får börja om.

steg 19


Black & Orange del 2 ->