Börja Binda klassiskt Steg 2: Black & Orange del 2

<- Black & Orange del 1

 Black & Orange

Krok: Partridge Bartleet CS10/1 alt CS10/3 + gut, stl 2-3/0
Tråd: Danville Flymaster Light Yellow alt vit + UNI 8/0 Svart
Tag: Fin oval Guldtinsel och Gul floss
Stjärt: Topping, Pärlhöna och Scarlet Ibis (sub)
Kropp: Svart säl
Ribb: Med Oval Silvertinsel
Kroppshackel: Orange, tupp alt Schlappen
Fronthackel: Nötskrika (sub Blå Pärlhöna)
Undervinge: Tippet back-to-back
Vinge: Röd och Grön Svan (sub Kalkon) Guldfasanstjärt (sub Kalkon alt Argus)
Yttervinge: Brun Mallard
Horn: Blå & Röd Ara, alt Blå & Gul Ara

 Flugbindare: Håkan Karsnäser

 

1. Innan vi binder fronthacklet binder jag in undervingen. På denna fluga består undervingen av 2 Tippet från Guldfasan, med baksidan mot varandra. Välj ut 2 större fjädrar. Gärna en från varje sida på nacken, då de får en bättre böjning och följer flugan bättre. Håll fjädern över flugan och mät in. Undervingen skall nå bak till veilingen.

steg 1


2. Riv loss fibrern på den sida av fjädern som skall ligga ner mot flugan. Som på den högra fjädern. Gör likadant med den vänstra, fast med den sida som pekar åt vänster.

steg 2


3. Kolla så att båda fjädrarna är av rätt längd. Nu kan du rensa bort fibrer från fjädrarnas ovansida. För att undervingen att bli lite lägre, kan du rensa bort lite mer än fjäderns undersida. Se bilden.

steg 3


4. Ta nu en plattång och fixera stället där fjädrarna skall bindas in. För att fjädrarna inte skall resa sig för mycket, utan ligga tätt på flugan börjar jag med att knäcka stammen 90grader rakt ner. Ett par mm mot roten knäcker jag stammen 90 grader åt andra hållet. Du får nu ett platt, trappliknande inbindningställe, som gör att fjädrarna ligger mer direkt på flugan.

steg 4


5. Lägg ihop fjädrarna och bind in framför kroppen. Om de skull vrida sig eller inte ligga mot varandra på övre sidan, kan man juster fjäderns läge, genom att ta loss dem och vrida stammen med plattången åt motsatt håll.

steg 5


6. Säkra med ett par extra varv och klipp av ändarna. Välj ut ett blått Pärlhönshackel och res upp fibrerna. Klipp av spetsen och fäst in framför undervingen.steg 6


7. Linda hacklet ett par varv och stryk fibrerna bakåt allteftersom du lindar fjädern. Fäst in och klipp av änden. Avsluta den ljusa tråden och klipp av.

Steg 7


8. Fäst in den svarta tråden och stryk hackelfibrerna nedåt och säkra med ett par bindtrådsvarv.

steg 8


9. Nu till huvudvingen. Den består i detta mönster av 3 olika material. Jag väljer därför att dela upp sektionerna och upprepa ordningen på materialen. Jag klipper ut 9 fibrer av varje material och från bägge sidor av vingfjädern. Kan nämna att Guldfasanstjärt är ett vanligt förekommande material i klassiska laxflugor och inte så särsklit svårt att få tag på. Problemet är att fibrerna alltför ofta är för korta och de gifter inte ihop så bra, utan delar ofta på sig. Alternativ är färgad Argusvinge eller Kalkon med blekt mönster.

steg 910. När jag skall upprepa ordningen och därmed arbeta med smalare sektioner brukar jag görä på följande sätt. Bestäm ordningen och börja med de 2 nedersta, i det här fallet den gröna och den röda. Gift ihop hela sektionerna. Ta sedan en nål och splita den övre, här den röda, så bara 3 fibrer sitter kvar. Dra försiktigt bort de övriga fibrerna och gör likadant med nästa.

Steg 10


11. Upprepa detta på bägge vingarna och om du gjort rätt har du snart 2 vingar som ser ut så här.

Steg 11


12. Lägg ihop vingarna och för ner dem utanpå undervingen och mät in längden. Greppa vingarna och bind in som beskrivit på Namsen.

steg 12


13. Yttervingen, i det här fallet ofta kallat tak el roof, binder vi av den bronserade fjädern från Gräsandsdrakens skuldror. Det gäller att hitta en fjäder med tillräckligt långa fibrer och välja rätt del på fjädern att jobba med. Att taket att ligga rätt är ganska knepigt, men med rätt fibrer, blir det något enklare. De bästa fibrern är de som sitter på den nedre delen och är gråa i rotändarna. De gråa ändarna går nämligen att böja och lägger sig bättre och ligger kvar på vingens ovansida. Välj alltså fjädrar som ser ut som den vänstra.

steg 13


14. Klipp ut en sektion på ca 10-12 fibrer. Den sida med längst fibrer skall ligga överst på vingen.

Steg 14


15. Håll sektionen i de bruna spetsarna och stryk försiktigt de grå ändarna nedåt. De kommer förhoppningsvis böja sig och stana kvar i läge som på bilden.

steg 15


16. Är man noga och stryker bestämt, får man en sketion som ser ut på bilden och som kommer ligga perfekt på vingen.

steg 16


17. Lägg dit den första sektionen, på sidan du har närmast. Den skall följa vingen och för att den inte skall glda ner senare är det bra om den ligger precis över vingens egg. Då gifter den nästan ihop med kanten av den andra mallardsektionen på andra sidan. Lägg sektionen i läge och håll fast mot vingen. Lägg bindträden löst över ändarna på mallarden och dra försiktigt och sakta, så att fibrerna nästan glider över vingens egg. Linda ett extra varv. Lagg dit den bortre sektionen och linda fast den lika försiktigt. Förhoppningsvis gifter Mallardfiberna ihop över vingen och täcker hela främre delen.

steg 17


18. Ta nu en Ara-fiber från varje sida. De skall bindas in på sidorna och korsa varandra över vingen bak mot stjärten. De skall bindas in med den blå sidan uppåt och en fiber i taget.

steg 18


19. Klipp nu försiktigt av alla ändar och se till att ingenting glider ur läge. Vaxa tråden och täck inbindningen med bindtråd och gör ett nätt huvud. Avsluta med Whipfinish och klipp av. Lacka tills du får ett blankt och snyggt huvud.

steg 19


<- Black & Orange del 1