Emmas Hot Spot PTN

Emmas hot spot ptn

Krok: Tiemco 112Y #13
Förtyngning: Blytråd
Huvud: 2mm guldskalle
Ribbing: Koppartråd
Bindtråd: Uni Thread fire orange
Stjärt: Bruna hackelfiber
Kropp: Fasantupp
Thorax: Hare's ultra dubbing Dun

 Flugbindare: Emma Lindgren

1. Krok: Tiemco 112Y #13 Förtyngning: Blytråd Huvud: 2mm guldskalle Ribbing: Koppartråd Bindtråd: Uni Thread fire orange Stjärt: Bruna hackelfiber Kropp: Fasantupp Thorax: Hare's ultra dubbing Dun

2. Börja med att trä på guldskallen på kroken. Linda sedan några varv med blytråden och tryck in det i guldskallen.

3. Fäst in bindtråden precis bakom blytråden och säkra blytråden med bindtråden. Gå sedan bak med tråden till krokböjen och fäst in några hackelfiber.

4. Fäst in koppartråden.

5. Fäst in fasuntuppen.

6. Linda fasantuppen som kropp och fäst sedan in den några millimeter från krokögat.

7. Linda ribbingen och fäst in den.

8. Dubba tråden och bygg up ett thorax parti. Avsluta sedan flugan med några whip finish knutar. Vill man så kan man borsta ut dubbingen lite med en dubbingborste.