Flash Dabbler

Flash Dabbler

Mönster:
Krok: TMC2302 #14
Stjärt: Fasanstjärtsfibrer
Kropp: Stragglechenille Cinnamon
Vinge/Hackel: Bronze Mallard

Flugbindare: Håkan Karsnäser

1. Det är bra att ha en uppsättning i olika färger och i olika storlekar. Det här beskrivna mönstret kan varieras både med kropps- och vingfärg.

2. Mönster: Krok: TMC2302 #14 Stjärt: Fasanstjärtsfibrer Kropp: Stragglechenille Cinnamon Vinge/Hackel: Bronze Mallard

3. Fäst tråden och linda bak till krokböjen. Klipp av en bunt fasantsjärtsfibrer och fäst in som stjärt på flugan. Stjärten skall vara ungefär lika lång som kroppen.

4. klipp av en bit straggle chenille och fäst in längst bak.

5. Linda chenille till en jämn kropp och fäst in ett par mm bakom krokögat. Stryk bak fibrerna från chenillen allteftersom du lindar garnet. Då får flugan både kropp, men också kroppshackel.

6. Välj ut en brun flankfjäder från gräsand. Fibrern skall vara som kroppen eller något längre.

7. Rensa bort de grå fibrern på den sida som inte ska ligga mot kroken.

8. Fäst in fjädern i toppen.

9. Linda hacklet 3-4 varv och fäst in. Stryk bak fibrerna och gör ett huvud. Avsluta med whipfinish.