Hökensåspuppan

hökensåspuppan

Mönster:
Krok: TMC 5263 #10
Tråd: Danville FlyMaster Tobbaco Brown el likn
Förtyngning: Blytråd (valfritt)
Bakkropp: Dun Sälhår
Gälar/Ribbing: 5 st Bruna Strutsherl
Thorax: Haröra
Hackel: Rapphöna

material hökensåspuppan

1. Mönster: Krok: TMC 5263 #10 Tråd: Danville FlyMaster Tobbaco Brown el likn Förtyngning: Blytråd (valfritt) Bakkropp: Dun Sälhår Gälar/Ribbing: 5 st Bruna Strutsherl Thorax: Haröra Hackel: Rapphöna

2. Fäst kroken i städet. Förtyng med några varv bindtråd längst fram (valfritt) och fäst sedan bindtråden. Linda bak till krokböjen och fäst in 5 st bruna strutsherl. Se till du sprider herlen runt kroken.

3. För att underlätta dubbandet av bakkroppen, kan det vara en bra idé att vaxa tråden med lite extra vax.

4. Dubba säldubbingen på tråden och linda en cigarrfromad bakkropp, som når ca 2/3 av krokskaftet.

5. Vik fram 4 av strutsherlen, jämnt fördelade runt bakkropppen och fäst in framför.

6. Linda nu det 5 herlet som ribbing och fäst in framför bakkroppen.

7. Plocka lite haröredubbing och dubba en thorax på resterande del av skaftet.

8. Välj ut ett mjukt rapphönshackel, med fibrer som når bak till krokspetsen. Linda 1-2 varv och f'äst in. Linda ett nätt huvud och avslulta med en whipfinish.