Nattsländelarv

nattsländelarv

Krok: Daiichi 1150 stl 8-10
Förtygning: 1-2 lager blytråd
Tråd: Danville Flymaster Olive
Bakkropp: Brunolive eller Olive Bäverdubbing
Ribb: Fin Koppartråd
Vingsäck: fibrer från Fasanstjärt
Framkropp: Tan Bäverdubbing 

Flugbindare: Håkan Karsnäser

material nattsländelarv

1. Krok: Daiichi 1150 stl 8-10 Förtygning: 1-2 lager blytråd Tråd: Danville Flymaster Olive Bakkropp: Brunolive eller Olive Bäverdubbing Ribb: fin koppartråd Vingsäck: fibrer från Fasanstjärt Framkropp: Tan Bäverdubbing

2. Fäst kroken i städet och förtyng med blytråd. Gör gärna flera flugor med olika mycket blytråd.

3. Fäst tråden och säkra blyet. Linda bak tråden till böjen och fäst in en bit koppartråd.

4. Dubba tråden med olive bäverdubbing och gör en bakkropp, ca 2/3 av skaftet. Ribba åt motsatt håll med koppartråden och fäst in framför bakkroppen.

5. Klipp av en bunt fasanstjärtsfibrer, ca 10-12 fibrer. Fäst in framför bakkroppen, bakåt.

6. Dubba en liten kula ljusare bäverdubb framför bakkroppen.

7. Vik fram fasanfibrerna och fäst in med ett par varv. Vik bak fiberena och fäst dem ända emot framkroppen.

8. Dubba ytterligare en liten kula med bäverdubbingen. Vik fram fibrerna än en gång och fäst in dem ända fram till ögat.

9. Dubba den sista biten och vik bak fasanfibrerna och fäst in framför den andra kulan. Klipp av resterande fibrer och avsluta med en whipfinish. Lacka.

10. Variera flugan i storlek, förtyngning och färg efter önskemål.