Racce-grisen

Racce-grisen

Krok: Partridge CS54 stl 2-10
Tråd: UTC Ultra 140 den Fl Shell Pink
Förtyngning: Blytråd/blytape
Stjärt: Grå mallard, Salmon Pink Racczonker + 2 strån Accent Mirage flash
Ögon: Fly Eyes Nylon Black med
Kropp: SLF Saltwater dubbing blend Fl Shell Pink
Ribb: Czech Nymph Rib 0,175
Hackel: Dubbingögla med Racczonker-hår
Rygg: Mirro Image Natural Belly

Flugbindare: Håkan Karsnäser

1. Krok: Partridge CS54 stl 2-10 Tråd: UTC Ultra 140 den Fl Shell Pink Förtyngning: Blytråd/blytape Stjärt: Grå mallard, Salmon Pink Racczonker + 2 strån Accent Mirage flash Ögon: Fly Eyes Nylon Black med Kropp: SLF Saltwater dubbing blend Fl Shell Pink Ribb: Czech Nymph Rib 0,175 Hackel: Dubbingögla med Racczonker-hår Rygg: Mirro Image Natural Belly

2. Fäst kroken i städet och f'äst bindtråden. Då UTC-tråden är ovaxad, är det en bra idé att lägga lite superlim på krokskaftet innan man fäster tråden. Då är man garanterad en tråd som inte glider runt och gör flugan mindre hållbar. För att få flugan att gå på rätt håll i vattnet fäster vi in en eller två bitar blytråd eller blytape på krokens undersida.

3. Som stjärt, eller ska vi säga känselspröt, binder vi in en bunt fibrer från Grå Mallard.

4. Klipp av en bunt hår från Racczonnkern och fördela runt krokskaftet och bind in i lagom längd. Se till att välja en bunt med många stickelhår, vilka sticker ut lite extra och ger flugan extra liv.

5. Fäst in ett strå Accent Mirage flash på ena sidan av stjärten. Vik den över skaftet och bind fast den på andra sidan stjärten, pekande bakåt. Klipp av stråna till rätt längd.

6. Dubba lite SLF-dubbing på tråden och linda en liten kula strax framför stjärten. Denna kula hjälper till att hålla ut ögonen från krokskaftet.

7. Bind in ett Fly Eye på var sida om krok skaftet. Ögonen skall sticka ut ett par mm bakom krokböjen.

8. Linda fast ögonen utmed skaftet och klipp av ändarna. Dra ut tråden, vik och fäst in den igen, så att du får en dubbingögla. Linda fast den utem skaftet, ända bak till dubbingen. Klipp av ett par dm Czech-rib och fäst in på samma ställe. Se till att du viker änden du binder in och lindar fast. Detta gör man för att ribbingen inte skall glida ur när man sedan lindar den.

9. Dubba nu kroppen på flugan. SLF-dubbingen är ganska grov och kan vara lite svårdubbad, även om man dubbar tunt. Lite vax på tråden underlättar avsevärt. Kroppen skall smalna av framåt.

10. Välj ut en bunt hår, med mycket stickelhår och klipp av.

11. Mät in bunten så att "hackel-håren" får rätt längd. De skall vara ungefär lika långa som stjärten, något kortare. Klipp av ändarna.

12. Fäst en dubbingtwister i öglan och fördela håren i öglan. Se till att det blir jämnt fördelat och att inte för mycket av ändarna sticker ut.

13. Håll fast öglans trådar nedanför håren och sätt fart på twistern. Släpp greppet om trådarna och se till att håren inte tvinnas fast i öglan utan reser sig utåt. Hjälp till genom att försiktigt pilla ut håren, med fingrarna eller en liten borste. Tvinna till håren sitt hårt.

14. Linda nu öglan med hår i jämna varv framåt. Stryk håren bakåt allteftersom du lindar öglan. Fäst in framför kroppen och klipp av öglan.

15. Klipp ut en bunt Mirror Image och fäst in på krokens ovansida, pekandes bakåt.

16. Håll ner bunten och ribba fast den på ovansidan med ribbingen. Se till att inte linda fast för mycket hår, utan trä försiktigt ribbingen genom racc-håren på väg fram mot krokögat. Fäst in ribbingen, vik bak och fäst in igen. Avsluta med en Whipfinish. Klipp av ryggskölden i lagom längd.

17. Borsta ut hackel-håren med en borste eller en bit kardborre.

18. Den färdiga flugan får en större volym än en hacklad fluga, men samtidigt gör de mjuka håren att flugan får mycket rörelse och liv.

19. Den färdiga Racce-grisen!