RaccZonkerPike

RaccZonkerPike

Mönster:
Tub: Eumer Plast L Clear alt Scandinavian Clear L
Tråd: UNI-Cord
Stjärt: Salmon Pink RaccZonker
Kropp: Long Hair Holographic Chenille Silver
Vinge/ Rygg: Salmon Pink RaccZonker
Flash: Mirage Accent Opal Flash
Krage: Fl Purple RaccZonker
Ögon: EpoxyEyes 11mm Silver 

Flugbindare: Niklaus Bauer

1. Fäst tuben på nålen och fäst sedan tråden på vanligt sätt. Välj ut en bit, tät RaccZonker. Mät in en stjärt på flugan som bör vara lika lång som hela tuben. Dela på håren och fäst in zonkerremsan som bilden visar.

2. Vik bak remsan, lägg en droppen lim och fäst in en bit Long Hair Holographic chenille och linda fram tråden till nån cm bakom tubens främre ände. Linda chenillen till en tät kropp. Fäst in där bindtråden hänger och klipp av.

3. Vik fram Zonkerremsan och dela på håren och fäst in.

4. Innan du klipper av remsan, lindar du den som ett hackel, 1 varv runt tuben och fäster in igen.

5. Klipp av zonkerremsan och säkra med något extra varv. Lägg gärna en droppe lim där du fäst in remsan. Dra ut en liten bunt Mirage Accent Flash. Dela den på mitten och tapera genom att dra så att stråna blir olika långa. Fäst in ena bunten på ovansidan och lägg ett varv och dra åt. Fördela fibrerna och vik bak och säkra. Gör likadant med den andra bunten.

6. Fäst en dubbingögla av tråden och klipp håren på en bit Lila RacZonker och lägg mellan trådarna. Tvinna öglan med en dubbingtwister.

7. Linda dubingöglan 2-3 varv, medan du hela tiden stryker bak fibrerna. Fäst in öglan och säkra. Avsluta med whipfinish och klipp av tråden.

8. Fäst ett 11mm Epoxy-eye på var sida om kroken. Lägg en droppen Epoxylim mellan ögonen på tubens ovansida och en på tubens undersida. Låt torka och du har en mycket hållbar och välfiskande gäddzonker.