Hackeltänger Traditionella

 

Vanligast är nog den tradtionellt designade hackeltången, som de flesta av oss har och kanske använder mer eller mindre. De finns i den sk Traditionella designen (till vänster i bild) och den sk Engelska modellen (till höger i bild).

Hackeltänger Traditionell och Engelska modellen

Båda modellerna finns i ett antal olika storlekar och utseenden. Från stora kraftiga modeller till mini-hållare.

Om man väljer den längre Traditionella eller kortare Engelska, är i mycket en fråga om tycke och smak. Det man ska vara noga att kolla är dock om tångens käftar är raka och nyper ända ut i toppen. Kolla också så att det inte finns några grader eller kanter på käftarnas spetsar, då dessa mycket enkelt klipper av fjäderspetsen när man lindar hacklet.

Ett sätt att undvika detta, är att välja modeller där ena eller båda käftarna är försedda med gummi. Detta ger även tången ett mycket bättre grepp om fjädern än de tänger som är utan.(Den högra modellen S8325)

käftventil

En annan variant på de traditonella tängerna är modellen på bilden, med tumgrepp på sidorna. Dessa räfflade metallplattor gör att tången inte glider ur greppet när man pressar ihop tången och skall greppa fjädern. En mycket enkel med smart lösning, som gör tången mycket enklare att använda. (S8312)

tumgreppstång

tumgrepp

De här vanliga traditionella modellerna är allra bäst och mest lämpade för tupphackel.

traditionell hackeltång